Türkiye tekstilde son 20 yılda özellikle Çin’in sektörü domine etmesinin etkisi altında negatif etkilendi. Bir çok sektör Çin yüzünden kepenkleri indirdi ya da üretimlerini Çin’e taşımak zorunda kaldı. Çin bu sektörde ucuz işçi maliyetleri ile fiyatlarda adeta uçurum yarattı. Sektörün bununla baş etmesi imkansız bir hale dönüşünce de, tüm pazarın büyük kısmı olan Avrupa’yı Çin’e kaptırmak zorunda kaldı. Dış ödemeler dengesine de zarar veren bu durum hala daha düzeltilebilmiş değil. Sektör maalesef rekabet edemeyince üretim kalitesini de düşürmek zorunda kaldı. Bu da ürün kalitesinde büyük bir düşüşün yaşanmasına ve pazarda kaybımızın daha da artmasına neden oldu. Tekstil üretiminde ve bu işin perakende ayağında çalışanları da hesaba katarsak ülke istihdamına etkisi de çok büyük olan sektör, son yıllarda toparlansa da istenilen düzeyde değil.

Türkiye tekstil üretim ayağında gerilese de bünyesinde dünyaca ünlü modacıları ve tekstilcileri halen barındırmakta. Bu alanda da moda haftaları, konferanslar ve önemli kongreler düzenlenmektedir. Bunlardan biri ”İstanbul Moda Konferansı” 10. kez Çırağan Palace Kempinski’de düzenledi. Birçok sanayici, perakendeci, tasarımcı ve markanın katıldığı konferansta bütün halkaları bir araya getiren bir organizasyona imza atıldı. Her yıl ortalama 1000 katılımcı ile gerçekleşen konferans, birçok ikili iş fırsatı yaratılmasına da katkı sağladı. Pamuk ipliği fiyatlarındaki artışlar, doğal afetlerin pamuk yetiştiriciliğine ve fiyatlara olan etkisi, büyük üretici arzları ve tüketici taleplerinin görünümü gibi birçok konu tartışılarak sektör analizi hakkında tüm katılımcılara bilgi verildi. Konferansta özellikle dünya pamuk üretimi, pamuğun tekstildeki yeri, pamuğun giderek azalan stokları, Çin dışında, Hindistan ve Tayvan gibi ülkelerin sektöre etkileri tartışıldı. Aynı zamanda yünlü kumaşların kullanımının da önemine değinilen konferansta, kumaşların sektörde insan sağlığı içinde ne kadar önemli olduğu tartışma konusu oldu.

Ülkede tekstil aktörlerine göre 2018 yılının, tekstilde önemli bir yıl olacağı ve büyümenin sektöre pozitif etki yaratması öngörülmektedir. Lojistik ve coğrafi konum olarak Türkiye, tekstil konusunda rekabet gücü çok yüksek olan bir ülkedir. Yatırımcılar tarafından tekstilin halen ülke için çok önemli olduğu, kaliteli tekstil ürünlerinin üretiminde Türkiye’nin önemli bir üretici olduğu yabancı firmalar tarafından da dile getirilmektedir.