Türkler için büyük bir anlam ifade eden evlenme olayı, aynı zamanda kültürde de geniş bir gelenek ve görenek birikimine sahiptir. Bu geleneklerden biri de kına gecesi adetidir. Kına gecesi, ülkede 7’den 70’e birçok kişi tarafından uygulanan eğlenceli ve arkaik geçmişi olan bir adettir. Kına yakma adeti askere giden gençten kurban edilen hayvana kadar birçok alanda görülse de evlilik törenleri içindeki yeri ve anlamı farklıdır.

Kına, sevgilileri birbirine eş yapmak amacıyla yakılır kına ve bir diğer amacı da törene katılan herkese evliliği müjdelemektir. Türk – İslam inancına göre kına cennetten gelen bir bitki özüdür ve kınasız gelinin cennete gidemeyeceğine inanılır. Anadolu inanışına göre ise kınanın bir diğer simgelediği şey de gelinin bekaretidir.

Kına gecelerinin yapılış tarzı ve uygulamaları yöreye göre değişmektedir. Son yıllarda kına gecesi törenleri küçük bir düğün kutlamasını andıran şölenlere sahne olsa da genel olarak, kırmızı bir kıyafet giyen gelinin başı örtülür. Etrafında ellerinde mumlarla artık baba evinden ayrıldığını belirten duygulu şarkılar söyleyen genç kızlar dans ederek döner. Bu şarkıların söylenmesindeki esas amaç baba evinden ayrılan gelini duygulandırmak ve ağlatmaktır. Ağlamayan gelinin “evlenmek için hevesli olduğu” yönünde şakalar da yapılır. Bir inanışa göre evliliği en iyi gidenin kınayı yakmasının uğur getireceği düşünüldüğü için aile büyüklerinden evliliği iyi olan bir kadın su ile karılmış kına tozunun bulamacını gelinin parmaklarına ve iki avucuna sürer. Damadın annesi, annesi yoksa kadın akrabalarından en yakını yakılan kına üzerine bir altın parçası koyar ve kınanın üzeri kapatılır ve kına yakılmış olur. Bundan sonra gelinin başındaki örtü açılır ve karılmış kına misafirlere dağıtılır. Törenin bundan sonrası keyifli bir şekilde şarkılar ve türküler eşliğinde devam eder.

Birçok yörede kına gecesi sadece kadınların katılabileceği bir organizasyon olarak düzenlense de zaman zaman damadın da kına yakılması sırasında gelinin yanında olduğu ve onun da omuzlarına işli bir örtü örtüldüğü görülebilir.

Modernleşmenin artması ile beraber kına geceleri geleneksel halden çıkıp yerini büyük ve profesyonel organizasyonlara bırakmıştır.