Edebiyat, bir ülkenin dilinin çeşitliliğini ve onu nasıl kullandığını gösteren en önemli dil bilimidir. Edebiyatın bu anlamda insan yaşamına katkısı da çok büyüktür. Okuyucuya edebiyat alanında önemli eserler sunmanın yolu da, edebiyatı geliştirmekten geçer. Uluslararası alanda çok daha etkili eserler vermemizin yolu da budur.

Türk dil ve edebiyatı tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır. Türk edebiyatı daha çok Fars kültüründen etkilenerek gelişme göstermiştir. Sekizinci yüzyıla kadar sözlü olarak gelişen Türk edebiyatı, bu tarihten sonra Göktürk (Orhun Yazıtları) ve Uygur yazıtlarında kendini yazılı olarak göstermiştir. Daha çok İslam dönemi Fars ve Arap edebiyatıyla gelişen Divan edebiyatı, özellikle 13.yüzyıldan 19. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. İlk olarak İslamı kabul eden Karahanlılar döneminde gelişen bu akımın, en önemli eseri Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adlı eseridir. Daha sonraki yıllarda yazılan ilk önemli eser ise Divan-ı Lügat-it Türk, aynı zamanda ilk Türkçe sözlük olma özelliğini de taşımaktadır. Divan dönemi en önemli yazarı, Edebiyat kuşkusuz Mevlana’nın eseri Mesnevi’dir. Daha bir çok şair ve yazar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Son olarak Türk edebiyatı 20.yüzyılın başından itibaren batı edebiyatı ve akımının etkisi altında kalarak, çağdaş Türk edebiyatı ortaya çıkmıştır. Batı edebiyatının da sürrealizm, sembolizm, parnasizm (gerçekliğin şiire yansıması), natüralizm ve realizm akımları gibi büyük katkıları olmuştur. Yakın dönemdeki en ünlü edebiyat yazarlarımızı ise Yaşar Kemal, Kemal Tahir ve Orhan Kemal olarak sıralayabiliriz. Edebiyatın tiyatroya etkisi de çok büyüktür. Bu anlamda ilk yerli tiyatro eseri ise 1859 yılında çıkan Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir.

Edebiyatın ilerlemesi, çok daha fazla etkili eser sunulması, kuşkusuz bu konu hakkında düzenlenecek konferans ve fuarlardır. Edebiyat alanında belki de en önemli buluşmalardan biri, her sene düzenlenen TÜYAP kitap fuarıdır. 2017 de 36’ıncısı düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı’na, 820 yerli ve yabancı yayın evi ve sivil toplum kuruluşları katılım göstermiştir. Ana teması ”İyi ki Varsın Edebiyat” olan fuarda, her yaştan kişiye özel edebiyat etkinlikleri düzenlenerek, insanların edebiyat ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olması sağlanmıştır. Yakın zamanda yine İstanbul’da Kadıköy Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi tarafından düzenlenen ”Edebiyat ve Felsefe” konferansları başlığı altında, Türkiye’nin en önemli felsefe profesörü ve Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör İoanna Kuçuradi’nin konuşmacı olarak katılımıyla 2017 Kasım ayında düzenlenmiştir.