Kültür, sözlük anlamı olarak tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi ve bunları yaratmada, sonraki nesillere aktarmada kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine olan egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Kültürel etkinlikler Türkiye tarihinde geçmişten bugüne hep varlığını sürdürmüştür. Bu etkinliklerden biri de tiyatro alanında yapılan etkinlikler olmuştur. Bunlardan on binlece yıl önce duvar resimlerinde görülen insan figürlerinin çeşitli oyunsal hareketleri ve maskeleri olduğu görülmüş, bunun da tiyatro tarihinin ilk oyunları olduğu düşünülmüştür. Tiyatro eski zamanlarda birçok sanat alanında olduğu gibi dini törenlerden ortaya çıkmış ve ilerleyen zamanlarda ayrılarak, her alanda toplumun dili olmuş ve edebiyatın canlı bir şekilde sahne almasına katkıda bulunmuştur. Türkiye’de ise tiyatronun temeli 1914 yılında Darülbeday-i Osmani’nin kurulması ile başlamış ve kurumun 1931 yılında İstanbul Belediyesi’ne bağlanarak bugünkü İstanbul Şehir Tiyatroları’nın temeli atılmıştır. Türkiye’de önemli oyun yazarlarının da oyunlarının ilk sahnelendiği yerlerden biridir şehir tiyatroları. Muhsin Ertuğrul, Peyami Safa, Sara Mannik, Celal Sahir gibi daha pek çok önemli isim buradan çıkmıştır. Türkiye’de Cumhuriyet yıllarının başında atılan tiyatro temelleri, batı etkisinde gelişen gerçekçilik akımından büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu anlamda Türk tiyatroları Osmanlı döneminden Cumhuriyete geçişte ülkede yaşanan olayları, acıları ve gerçekleri halka sunmaya çalışmıştır. Bunun en önemli örneği, Reşat Nuri Güntekin’in Yaprak Dökümü adlı eseridir. İlerleyen yıllarda da siyasi ve toplumsal bir çok sıkıntıları, darbeleri de konu edinen tiyatrolar günümüzde etkinliğini hala sürdürmektedir.

Bugün İstanbul Şehir Tiyatroları belki de Türkiye’nin en önemli etkinliklerinden biridir. Birbirinden güzel ve önemli birçok sanatçıyı da görebileceğiniz tiyatrolarda çok önemli oyunlar sergilenmektedir. Birçok sahnenin yer aldığı şehir tiyatrolarında, önemli sahneleri ise şöyle sıralayabiliriz. Haldun Taner Sahnesi (Kadıköy), Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve Fatih Reşat Nuri Sahnesi olarak sıralanabilir. Günümüzde teknoloji sayesinde bu oyunlara gitmek isterseniz, Şehir Tiyatroları uygulamasını indirip oyunları ve sahneleri görebilirsiniz.

Türkiye’de yaşanan siyasi olaylar, bir takım gerici baskılar yüzünden gelişmekte ve özgürleşmekte zorlanmış olan tiyatro ve tiyatrocular. Günümüzde devletin çok düşük desteğine ve istenilen ilgiyi görememesine rağmen etkinliklerini hızla devam ettirmektedirler.